નમો લક્ષ્મી યોજના ગુજરાત સરકાર | Namo Laxmi Yojana 2024-25

Namo Lakshmi Yojana Gujarat: Eligibility, Benefits, Application Process

Gujarat’s Finance Minister has declared the Namo Lakshmi Yojana Gujarat 2024 in an effort to promote education among kids. The Gujarat government approved the 1250 crore Namo Lakshmi Yojana Gujarat budget on February 02, 2024. Students in grades 9 through 12 would be eligible for financial assistance up to Rs 50,000 through this program. The Gujarat Namo Lakshmi Scheme will soon be implemented, and applicants can apply online at the official website to be eligible for benefits.

Also read  શુ તમારા બાળકો ફોનનો વધુ ઉપયોગ કરે છે. તો આ માહિતી તમારા માટે ઉપયોગી બનશે


નમો લક્ષ્મી યોજનાનો ઓફિશિયલ પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Namo Lakshmi Yojana Gujarat 2024

The Namo Lakshmi Yojana Gujarat 2024 has been initiated by the Gujarat education department in response to the government’s attention to the state’s educational system, and it is scheduled to be put into effect soon. Gujarati female students will receive annual funding under the Namo Lakshmi Yojana to pursue high-quality education anywhere.

Students in the 9th and 10th grades will receive Rs 10,000 from the Gujarat Namo Lakshmi Yojana, while students in the 11th and 12th grades would receive Rs 15,000 annually. This stipend will be paid into their bank account in installments. Interested parties can use this link to apply online.

Gujarat Namo Lakshmi Yojana 2024

For the students in Gujarat who are in grades 9 through 12, there is excellent news. Students no longer have to abandon their education due to financial difficulties. In an effort to improve girls’ access to education, the government launched the Namo Lakshmi Yojana Gujarat 2024. Eligible candidates would receive financial assistance under this scheme in the range of Rs. 10,000 to Rs. 15,000 annually.

An excellent chance for individuals who want to continue their education is the Namo Lakshmi Yojana. Applicants can apply online through the Namo Lakshmi Scheme’s official portal to benefit from it. Once the registration link is up, you’ll receive an instant notification here. Those interested in learning more about the Gujarat Namo Lakshmi Yojana should carefully study this article.

Namo Lakshmi Yojana Overview

Yojana NameNamo Lakshmi Yojana
Launched ByGujarat Government
BeneficiariesStudents who are studying in government and private schools of Gujarat
Application ModeOnline
Scholarship AllowanceRs.50000/-
Scholarship ForClass 9th, 10th, 11th and 12th.
Official Websitecmo.gujarat.gov.in

Also read  આ લીંક પર આપેલ પક્ષીનુ ચિત્ર zoom કરતા કોઈ પણ પક્ષી પર ટચ કરતા તેનો મધુર અવાજ સંભળાશે.

નમો લક્ષ્મી યોજનામાં ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

નમો લક્ષ્મી યોજના સરકારી ઓફિસિયલ પરિપત્ર માટે અહીં ક્લિક કરો

નમો સરસ્વતી યોજના સરકારી ઓફિસિયલ પરિપત્ર માટે અહીં ક્લિક કરો 

ધોરણઆર્થિક લાભની રાશિ
ધોરણ 910,000 રૂપિયા
ધોરણ 1010,000 રૂપિયા
ધોરણ 1115,000 રૂપિયા
ધોરણ 1215,000 રૂપિયા
કુલ રાશિ50,000 રૂપિયા

Namo Lakshmi Yojana Eligibility

 • Only female students from class 9th to 12th will get the scholarship amount.
 • Applicant must be a citizen of Gujarat.
 • Applicant must be studying in any recognized Board institution.
 • Applicants must have the previous year’s exam marks above 65%.

Namo Lakshmi Scheme Benifits

 • Students who will get a scholarship allowance up to Rs 50,000 for classes 9th to 12th per year.
 • Students of class 9th and 10th will get Rs 10,000 and 11th and 12th will get Rs 15,000 annually.
 • Applicants will get financial support for good quality of education.
 • It will increase the awareness of education among the students.

Gujarat Namo Lakshmi Yojana Application Process

Students who are interested in Namo Lakshmi Yojana 2024 can apply online by using the steps given below.

 • Visit the official website of Namo Lakshmi Yojana which will be available here shortly.
 • Now from the home page look for Namo Lakshmi Yojana 2024 latest update.
 • Then click on the Register option.
 • Now an application form will open in which enter enter your details.
 • Upload the documents in the given format.
 • After entering all the details click on submit button.
 • Your application form for Namo Lakshmi Yojana Gujarat 2024 has been registered successfully.
 • Save the application form and take a printout for further reference.

Namo Lakshmi Yojana Beneficiary List

Following the registration procedure, the Namo Lakshmi Yojana Gujarat 2024 Beneficiary List pdf will be made available by the Gujarat government. Those who have applied for Gujarat 2024’s Namo Lakshmi Yojana can verify their name in the Beneficiary List. Only those applicants whose names appear on the list will be eligible for Scheme benefits. On its official website, the Namo Lakshmi Yojana Gujarat 2024 Beneficiary List will be posted. By providing their application ID and birthdate, applicants can verify their identity.

View AnnouncementClick Here
HomepageClick Here

6 thoughts on “નમો લક્ષ્મી યોજના ગુજરાત સરકાર | Namo Laxmi Yojana 2024-25”

Leave a Comment