📉ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો, Home Safety Tips When Using Gas Cylinders

Hello friends how are you fun today bringing you information related to gas cylinder friends these three measures you can do to know whether LPG gas is being linked or not along with what to do when cylinder catches fire what kind of precautions to take while taking cylinder How to check the cylinder expiry date Follow three dozen tips to save domestic gas and what is the color of the gas flame, whether the cylinder is leaking or not, this is all useful information, so please share and save as much as possible.

📉ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો

news ન્યૂઝ રિપોર્ટ વાંચો

🔥 LPG ગેસ લીક થઈ રહ્યો છે કે નહીં તે જાણવા માટેના 3 ઉપાયો.

સિલિન્ડરમાં આગ લાગી જાય તો શું કરવું ?

સિલિન્ડર લેતી વખતે કેવા પ્રકારની સાવચેતી રાખવી જોઈએ ?

સિલિન્ડરની એક્સપાયરી ડેટ કેવી રીતે ચેક કરશો ?

ઘરેલુ ગેસને બચાવવાની માટે આ 10 ટિપ્સ ફોલો કરો.

🔥 ગેસની ફ્લેમનો રંગ કેવો હોય તો સિલિન્ડર લીક હોય ?

આ ઉપયોગી મેસેજ તમામ ગ્રુપ માં શેર કરવા વિનંતી.

ગેસ બચાવવા માટેની ટિપ્સ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Our priority is to keep you and your family safe
We are more than just LPG. We are a watchful companion

LPG is used by people all across the globe for various applications in a safe and consistent manner. However, safety always has a scope for improvement. Because we know that your kitchen is always buzzing with activity with adults cooking and kids sneaking in to grab a bite, we at SUPERGAS have a few safety tips for you.

Your little effort goes a long way, so we are here to guide you throughout, from new connection to order refill. So that you rest assure and cook with ease, so that you have all the more reasons to appreciate the exceptional fuel that is LPG. Safety at its best with LPG.

To do list when Buying LPG

When Buying LPG

Always make sure that you are buying from an authorized franchisee.

Do not forget to check the company seal and safety cap on the cylinder at the time of delivery.

Do not accept the cylinder if the seal is broken.

Please look for the due date of testing, which is marked on the inner side of the cylinder stay plate. The due date is marked by an alphabet representing the quarter (A – March, B – June, C – September, D – December) and year for testing. If the DFT is A-22, it means the cylinder needs to be tested by March 2022.

Do not accept the cylinder if the due date is over.

Check for gas leaks by applying soap solution on cylinder joints and Suraksha pipes at the time of putting the new cylinder into use

Do not use open flame to detect leaks.

ગેસ સિલિન્ડરને ફાટવાથી બચાવવા માટેની ટિપ્સ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Friends you can comment and let us know how you feel this information has been brought to you and if you use it in your home or not please do commit and share more and more and any brothers friends and brothers who need to know such information. Send to friends and join my website and get such new information every day

Leave a Comment